Na Hiortaich. Aon latha bi mi a’dol dhan eilean seo comhla ris mo mhathair, tha i air a bith ag iarraidh a dhol ann airson bliadhnaichean. 

Na Hiortaich. Aon latha bi mi a’dol dhan eilean seo comhla ris mo mhathair, tha i air a bith ag iarraidh a dhol ann airson bliadhnaichean.